070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

Tiêu chuẩn thiết kế Hệ Khung Kèo STEELTRUSS

( 03-06-2013 - 04:42 PM ) - Lượt xem: 3367

Tiêu chuẩn thiết kế dùng để tính toán cường độ ứng suất & khả năng chịu lực của giàn thép được tuân thủ một cách chính xác theo những tiêu chuẩn thiết kế quốc tế như sau:

 Tiêu chuẩn thiết kế Hệ Khung Kèo STEELTRUSS

Tiêu chuẩn thiết kế dùng để tính toán cường độ ứng suất & khả năng chịu lực của giàn thép được tuân thủ một cách chính xác theo những tiêu chuẩn thiết kế quốc tế như sau:

 I.Tiêu chuẩn thiết kế:

  • Tiêu chuẩn Úc AS4600 (1996) dùng cho kết cấu thép cán nguội
  • Tiêu chuẩn Úc AS1170: Tải trọng thiết kế
  • Tiểu chuẩn Úc AS4100 thiết kế kết cấu thép
  • Tiêu chuẩn Úc AS1397 tấm kim loại mạ kẽm hoặc nhôm kẽm
  • Tiêu chuẩn Úc AS3566 Vít tự khoan trong xây dựng

 II. Tiêu chuẩn thiết kế khác:

  • Tiêu chuẩn Anh BS5950 dùng thiết kế Kết Cấu Thép, phần 1: (1995) Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng kết cấu đơn giản
  • Tiêu chuẩn Anh BS5950 dùng thiết kế Kết Cấu Thép, phần 5: (1998) Tiêu chuẩn thiết kế cho cấu kiện cường độ cao, mỏng.
  • Tiêu chuẩn Anh BS6399 dùng thiết kế Kết Cấu Thép, phần 1: (1984): Tải trọng thiết kế cho công trình.
  • Tiêu chuẩn CP3, chương 5, phần 2: Tải trọng gió.

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao G550, AZ100.

- Giới hạn tối thiểu: 5500kg/cm2.

- Trọng lượng lớp mạ tối thiểu: trên cả bờ mặt thép 100g/m2  

2. BẢNG TẢI TRỌNG:

TÊN:                           Tính tải                                     Hoạt tải                       Tải theo trần

Mái tôn                       25kg/m2                                    30kg/m                          11kg/m2                     

Mái ngói                     65kg/m                                   30kg/m                          11kg/m 

3. KHẨU ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH KÈO

- Khẩu độ ngang tối đa với mái tôn là: 22 m

- Khẩu độ ngang tối đa đối với mái ngói :16 m

- Khoảng cách kèo tối đa :1,3 m cho mái ngói

- Khoảng cách kèo tối đa: 2,5 m cho mái tôn

tiêu chuẩn thiết kế kèo thép

Các bài viết khác
Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.

0902369078