070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

CÔNG TRÌNH CHÚ AN-CỦ CHI

Chủ Đầu Tư: LÊ VĂN AN

Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Hạn mục: kèo 2 lớp, ngói màu Nakamura-HP N05

Diên tích: 300 m2

0902369078