070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

CÔNG TRÌNH KHUNG KÈO THÉP ANH VIỆT LONG THÀNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN BÁCH HỒNG VIỆT

ĐỊA CHỈ: LONG THÀNH , ĐỒNG NAI

DIỆN TÍCH: 600 M2

HẠN MỤC: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KHUNG KÈO 2 LỚP STEELTRUSS VÀ NGÓI MÀU THÁI LAN PRESTIGE THÁI LAN

0902369078