070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

Nhà thờ Bình Hòa-Bình Dương

Tên dự án: Nhà Thờ Bình Hòa

Chủ đầu tư:  Phan Phuc Hoa Construction Company Limited

Địa chỉ:  Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 3000 m2

Hạn mục: Khung kèo 2 lớp, ngói Thái Lan Cpacmonier.

Thời gian hoàn thành : Tháng 3/2014

0902369078