070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

Trường THPT Hùng Vương - Bình Thuận

Chủ Đầu Tư: UBND Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Địa chỉ: Khu phố 9 - Thị Trấn Đức Tài - huyện Đức Linh - Tỉnh Bình Thuận.

Diện tích: 1200 m2

 

0902369078