070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

Quy trình lắp dựng

( 04-06-2013 - 08:46 AM ) - Lượt xem: 5292

Tất cả các bản vẽ cho việc thiết kế cung cấp bởi nhà thầu/khách hàng phải được cập nhật thông tin mới nhất. Nhà thầu/khách hàng có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất và phải được kiểm tra trước khi gửi cho bộ phận thiết kế giàn mái. NHAVIET CO có quyền từ chối trách nhiệm về những sai sót trong bản vẽ thiết kế nếu thông tin nhận được thiếu chính xác.

QUY TRÌNH LẮP DỰNG KHUNG KÈO THÉP STEELTRUSS®

1) Tất cả các bản vẽ cho việc thiết kế cung cấp bởi nhà thầu/khách hàng phải được cập nhật thông tin mới nhất. Nhà thầu/khách hàng có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất và phải được kiểm tra trước khi gửi cho bộ phận thiết kế giàn mái. NHAVIET CO có quyền từ chối trách nhiệm về những sai sót trong bản vẽ thiết kế nếu thông tin nhận được thiếu chính xác.
2) Những tài liệu cần thiết cho vịệc thiết kế bao gồm bản vẽ kĩ thuật thiết kế dầm bêtông mái và những tài liệu tính toán thiết kế khác dùng như tài liệu tham khảo. quy trình lắp dựng kèo thép steeltruss

3) Kỹ sư công trường của NHAVIET CO phải thực hiện thao tác đo vẽ chính xác tại công trường dầm mái để xác nhận việc chính xác giửa thực tế và thông tin trong bản vẽ thiết kế. Công việc này phải được tiến hành trước khi tiến trình thiết kế mái bắt đầu.

Những thay đổi trong thiết kế sau khi bản vẽ hoàn thành sẽ được coi như một thiết kế khác.

 

I. Tài liệu - bản vẽ:

1) Tất cả các bản vẽ cho việc thiết kế cung cấp bởi nhà thầu/khách hàng phải được cập nhật thông tin mới nhất. Nhà thầu/khách hàng có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất và phải được kiểm tra trước khi gửi cho bộ phận thiết kế giàn mái. NHAVIET CO có quyền từ chối trách nhiệm về những sai sót trong bản vẽ thiết kế nếu thông tin nhận được thiếu chính xác.
2) Những tài liệu cần thiết cho vịệc thiết kế bao gồm bản vẽ kĩ thuật thiết kế dầm bêtông mái và những tài liệu tính toán thiết kế khác dùng như tài liệu tham khảo.

3) Tất cả các kỹ sư của NHAVIET CO đều được đào tạo bài bản cách sử dụng phần mềm chuyên biệt SUPRACADD  dành cho thiết kế khung kèo thép.

 phần mềm thiết kế supracadd phần mềm thiết kế supracaddphần mềm thiết kế supracadd

                                                              Phần mềm thiết kế chuyên biệt SUPRACADD

3) Kỹ sư công trường của NHAVIET CO phải thực hiện thao tác đo vẽ chính xác tại công trường dầm mái để xác nhận việc chính xác giửa thực tế và thông tin trong bản vẽ thiết kế. Công việc này phải được tiến hành trước khi tiến trình thiết kế mái bắt đầu.

Những thay đổi trong thiết kế sau khi bản vẽ hoàn thành sẽ được coi như một thiết kế khác.

II. Sự phê duyệt:

1) Tất cả các công việc điều chịu sự kiểm tra chặt chẻ bởi Giám đốc dự án/C.O.W và kỹ sư công trường của NHAVIET CO trong suốt quá trình chế tạo/lắp đặt theo bản vẽ thi công chi tiết hoặc theo những chi tiết chuẩn trong tài liệu Hướng Dẫn Lắp Đặt.

2) Việc kiễm tra phải thực hiện ở tất cả các công đoạn. Giám sát NHAVIET CO tại công trường được chỉ định giải quyết tất cả mọi công việc trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên Giám Đốc dự án có trách nhiệm không được làm ảnh hưởng những thiết kế của NHAVIET CO trong quá trình xây dựng những hạng mục khác. NHAVIET CO sẽ cung cấp các phương tiện dụng cụ cần thiết và hổ trợ kỹ thuật cho công việc kiểm tra.

3)NHAVIET CO cũng đưa ra danh mục yêu cầu kỹ thuật cần được kiểm tra (Phụ lục "A") trên tòan bộ diện tích thiết kế và được dùng như sự xác nhận cho việc lợp mái được bắt đầu. Thầu chính/khách hàng không được phép thay đổi các bất cứ chi tiết gì một khi bản kiễm tra đã được chấp nhận. Danh mục kiễm tra này sẽ được xác nhận bởi giám đốc dự án của công trình trước và sẽ gửi cho thầu chính/khách hàng sau đó.

 thi công khung kèo mái ngóicông ty thi công mái ngói uy tín

III. Đảm bảo chất lượng:

1) Tất cả các mối nối, kích thước khung, tiết diện và số lượng vít sử dụng tuân theo bản vẽ chi tiết như trong phần 3.1. Phương pháp lắp đặt và chuẩn bị công trường sẽ không được thay đổi so với sự đề nghị được minh họa trong tài liệu "Hướng dẩn lắp đặt"

2) Tất cả chi tiết giàn như "Web" và "Chord" của kết cấu mái phải được đánh dấu cố định bao gồm tên, bề dày và vị trí trước khi mang đến công trường. Sự sắp xếp các cấu kiện tại công trường phải được bố trí theo thứ tự để việc chế tạo giàn thép tại công trường dễ dàng và nhanh chóng

3) Tham gia việc chế tạo/lắp đặt là những người đã qua những khóa đào tạo về giàn thép trọng lượng nhẹ và được cấp chứng chỉ hòan thành khóa học trong thời gian cho phép.

4) NHAVIET CO cung cấp giám sát tại công trường theo mổi thời điểm. Người giám sát có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, cung cấp những hổ trợ kỹ thuật cần thiết trong việc chế tạo/lắp đặt và đào tạo công nhân.

5) Những phát hiện về sai sót vật liệu trong quá trình vận chuyển phải được thông báo ngay cho NHAVIET CO ngay lập tức. Yêu cầu thay thế vật liệu bị hư hỏng phải được theo dõi bởi giám sát công trường của NHAVIET CO và báo cho Giám đốc dự án/C.O.W ngay lập tức tại công trường.

6) Những phát hiện về sai sót sau khi hoàn thành mái phải được thông báo cho NHAVIET CO ngay lập tức. Giám sát công trường NHAVIET CO sẽ cung cấp những phương pháp giải pháp sửa chữa thích hợp. Đồng thời giám sát này cũng phải thông báo với giám đốc dự án cùng kiễm tra và chứng nhận việc sửa chữa hoàn thành.

Các bài viết khác
Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.

0902369078

Zalo